KLASSISK AKUPUNKTUR

HVA ER AKUPUNKTUR?
Hva skjer egentlig under en akupunkturbehandling? Hva er teorien bak denne gamle kinesiske behandlingsmetoden, og hvordan kan noen små, tynne nåler som stikkes i kroppen, ha noen virkning på sykdommer og ubalanse?
Begrepene Yin og Yang er helt grunnleggende prinsipper i kinesisk tenkning. De er to energiformer som forenklet kan ses på som som en negativ ladet pol og en positv ladet pol, totalt avhengig av hverandre. De representerer den rytme, forandring og vekst som finner sted i alle ting til enhver tid, både i universet, naturen og menneskekroppen. Samspillet mellom Yin og Yang skaper energi som i kinesisk terminologi kalles Qi.

QI-SIRKULASJONEN I KROPPEN
Energien sirkulerer i et kretsløp kalt meridianer. Som blod sirkulerer i blodårene, sirkulerer Qi i meridianene. Det er tilsammen 12 meridianer i kroppen, og hver meridian er knyttet til et organ. Sunnhet er tilstede når energien i organer og meridianer er i harmoni og balanse med hverandre. Sykdom blir definert som ubalanse i denne energi-sirkulasjonen, og en ubalanse i samspillet mellom Yin og Yang. Siden hvert organ har sin meridian der Qi sirkulerer i et bestemt kretsløp, kan en ubalanse i et bestemt organ kunne manifisere andre steder i kroppen. Målet for akupunktøren er å finne årsaken til til denne ubalansen, og hvor i kroppen den sitter.

HVORDAN DIAGNOSTISERER VI?
For å gjenopprette balansen må vi stille en diagnose ut fra et helhetsbilde av pasienten. For å kunne stille en TKM-diagnose (TKM =tradisjonell kinesisk medisin) bruker vi følgende metoder:

Summen av dette gir akupunktøren et inntrykk av kroppens energibalanse og det helhetsinntrykket som er nødvendig for å kunne stille en diagnose. Hvert individ er unikt, med sine symptomer og sin ubalanse. Hvis to pasienter presenterer "samme" symptomer, vil de sannsynligvis få ulik behandling. Behandlingen er avhengig av årsaken til plagene, og hvor i kroppen disse er manifestert. Årsaken til sykdom/ubalanse kan være enkel eller sammensatt. Men faktorer som livsstil, matvaner og tidligere sykdommer har ofte betydning.

BEHANDLING
Når diagnosen er stilt, velges spesifikke akupunkturpunkter langs meridianene for å påvirke kroppens energi og gjenopprette balansen. Denne behandlingen er lite smertefull. Nålene som blir brukt, er tynne, og blir stukket inn fra tre millimeter til noen centimeter, avhengig av hvor på kroppen de blir satt.

HVA KAN BEHANDLES MED AKUPUNKTUR?
Ut fra teorien om at sykdom defineres som ubalanse i kroppens energier, kan akupunktur i prinsippet behandle enhver sykdom. Men det vil ikke umiddelbart si at alle kan bli hjulpet. Grad av ubalanse, hvor langt fremskredet sykdommen er, bruk av medikamenter etc har betydning i tillegg til livsstil, matvaner osv. Total balanse er ikke alltid mulig der f.eks. sykdom har medført degenerasjon/forandring av vev. I slike tilfeller kan akupunkturen være med på å styrke allmentilstanden, og/eller brukes symtomatisk som ved smertebehandling. Ubalanse i kroppen kan oppstå lenge før det viser seg som et symptom. I slike tilfeller vil tunge- og pulsbildet kunne gi en pekepinn om hvor det er ubalanse, og akupunktur kan brukes forebyggende.