KOPPING

Kopping er en meget gammel form for vakuumbehandling som ikke bygger på noen spesiell filosofi, men på enkle kjente naturvitenskapelige forståelser. Går vi tilbake til forrige århundreskifte, ble denne terapien ofte benyttet til å fjerne ødemer / hevelser, også i nordisk folkemedisin.

Det grunnleggende i behandlingen er å øke blodgjennomstrømningen i kroppen og derav aktivisere kroppens eget rensesystem. Ved å øke sirkulasjon i huden fjernes slaggstoffer og blokkeringer og gir dermed bedre stoffskifte i hud og muskulatur. Kopping utøves med glasskopper som tømmes for luft og som settes på ømme muskler, spesielt på rygg og nakke. Koppene kan stå på noen minutter før de flyttes på. De fleste opplever velvære med denne form for behandling, og kan ofte kjenne en umiddelbar letthet og bedring i området.