TRIGGERPUNKT AKUPUNKTUR

Et triggerpunkt er en streng eller knute som kan oppstå i muskulatur,
hud og sener. Et triggerpunkt kan være aktivt og gi smerter, enten lokalt
eller fjernt fra triggerpunktet, eller være passivt og gi nedsatt styrke i
muskler og sener. Triggerpunkt kan også være årsak til symptomer fra
nervesystemet, som svekket koordinasjonsevne, svimmelhet og søvnforstyrrelser.

Triggerpunkter oppstår som følge av enten overbelastning, feilbruk eller
manglende bruk av muskler, og ofte kulde og trekk. Triggerpunkt dannes når
muskler, hud og sener får for lite tilførsel av blod og energi, slik at det
oppstår er en stagnasjon i området og det dannes harde strenger eller knuter.

Triggerpunkt blir behandlet med nåler eller akupressur/massasje,
evt. kopping over punktene. Ved nåling bruker man en spesiell teknikk.
Triggerpunktet punkteres og på den måtes løser muskelknuten seg opp og
gjenoppretter forkortet muskulatur. I tillegg brukes både lokale og fjerne
akupunkturpunkter for å øke sirkulasjonen i området.
Under behandlingen vil pasienten kjenne en muskelsammentrekning når
triggerpunktet punkteres. Effekten av behandlingen blir forsterket
ved uttøying av aktuell muskelgruppe etter behandling.
Hvor mange behandlinger man trenger avhenger av hvor lenge man har hatt
problemet og hvorvidt en klarer å eliminere årsakene til at triggerpunkt
er oppstått.

Ofte kan det være behov for veiledning i ergonomi, trening og generell
bevisstgjøring i forhold til kroppsholdning.